Kézi csomagoló

FEOR-kód 9225-00

Bemutatás

Anyagok vagy termékek kézi csomagolását végzi.

Jellemző tevékenységek

 • szemrevételezi a leendő tárolási helyet és a beérkezett anyagot a szakszerű tárolás biztosítása érdekében
 • anyagokat, termékeket mozgat, emel
 • a beérkezett anyagot, árut le-, illetve felszedi, kicsomagolja
 • előkészíti a csomagolóeszközöket (dobozok, fóliák, ládák stb.)
 • előkészíti az alap- és segédanyagokat, illetve félkész termékeket a csomagoláshoz
 • azonosítóval látja el az anyagot, árut (pl. kód, címke ragasztása)
 • az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások szerint
 • különféle szállítóeszközökre, szállítószalagokra rakodja, illetve onnan leszedi az árut
 • a termék méretéhez és a csomagolóanyag fajtájához igazodva (pl. dobozok, zsákok, kartonok, rekeszek, hordók, konténerek) kézzel csomagolást végez
 • folyékony anyagokat tartályokba, illetve tartályautókba tölt különböző tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések segítségével
 • tolókocsit, hidraulikus emelőt, illetve kézikocsit és egyéb anyagmozgató eszközöket kezel
 • egyszerűbb csomagolást segítő gépeket kezel (pl.: jelölőgép, címkézőgép, gyűjtő-csomagoló gép, tűzőgép)
 • üzemelteti a rakodásra használt egyszerűbb berendezéseket, segédeszközöket (pl.: emelők, csigák, csigasorok, csörlők, kötelek, hevederek)
 • a hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének
 • előkészíti a szállításra váró anyagokat/árukat
 • raktáron belüli anyagmozgatást végez: továbbítja az anyagot/árut a kijelölt tárolási helyre
 • pánttal, ragasztószalaggal, fóliával vagy egyéb módon rögzíti a rakományt
 • betartja a különböző előírásokat (tűz-, baleset-, munkavédelmi szabályokat, hulladék anyag kezelésére vonatkozó előírásokat)
 • tisztán tartja, szükség szerint fertőtleníti a rábízott munkaterületet, eszközöket és berendezéseket
 • dokumentálja, feljegyzi az elvégzett tevékenységeket


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a rakodási területen mozgó targoncák, emelők, és egyéb eszközök okozhatnak balesetet.
 • Zárt térben, üzemcsarnokban és szabadban egyaránt dolgozhat.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.
 • A munkaidő általában kötött, de túlóra az adott feladat sürgősségétől függően (akár gyakran is) előfordulhat.
 • Munkáját a művezető vagy csoportvezető irányításával végzi.

Egészségügyi tényezők

 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a rakodási területen mozgó targoncák, emelők, és egyéb eszközök okozhatnak balesetet.
 • Zárt térben, üzemcsarnokban és szabadban egyaránt dolgozhat.
 • A természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.
 • A munkaidő általában kötött, de túlóra az adott feladat sürgősségétől függően (akár gyakran is) előfordulhat.
 • Munkáját a művezető vagy csoportvezető irányításával végzi.

Pszichikai tényezők

 • kötött munkaritmushoz és munkarendhez való alkalmazkodás szükséges
 • fontos az irányítás elfogadása
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • összehangolt munka szükséges az anyagmozgatás és raktározás során
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván

Várható változások

 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi előírások ezen a munkaterületen is, ami elősegíti a környezetbarát anyagok és technológiák térnyerését .
 • Az automatizálódás növekedése, a számítógép vezérelte gépek, elektromos anyagmozgató eszközök, vonalkódrendszerek elterjedése várható.
 • A gépkezeléshez csatlakozó társszakmák elsajátítása egyre inkább szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • A gépesítés révén csökken a kézi anyagmozgatások szükségessége.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Baromfi csomagoló, kézi
 • Bolti pékárucsomagoló
 • Cukorcsomagoló, kézi
 • Kicsomagoló
 • Tésztacsomagoló, kézi
 • Üvegcsomagoló, kézi
 • Zsákoló