Hulladékosztályozó

FEOR-kód 9212-00

Bemutatás

Osztályozza, azonosítja, válogatja és előkészíti az újrahasznosítható hulladékokat a feldolgozásra.

Jellemző tevékenységek

 • adagonként szétteregeti a hulladékot, majd fajtánként szétválogatja azt
 • a szétválogatott hulladékokat külön csoportosítja, majd külön gyűjtőedénybe helyezi azokat
 • az osztályozhatatlan hulladékot eltakarítja, majd tovább szállítja a szemét- és lerakótelepekre
 • gondoskodik a szétválogatott és osztályozott hulladék megfelelő helyre való elszállításáról


Körülmények

Munkakörnyezet

 • főleg szabadban végzett munka
 • bűzös, gázos munkakörnyezet

Egészségügyi tényezők

 • főleg szabadban végzett munka
 • bűzös, gázos munkakörnyezet

Pszichikai tényezők

 • jó monotónia tűrőképességet igényel

Várható változások

 • Az automatizálás ebben a munkában is megjelenhet.
 • Növekszik az együttműködési iránti igény.
 • Mindinkább előtérbe kerül a környezetbarát és környezetkímélő technológia.
 • Ebben a munkakörben is fokozott figyelmet kell fordítani az EU-s minőségbiztosítási, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 90%
Személyközpontú 10%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Munkakörök

 • Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
 • Hulladék megsemmisítő
 • Hulladékátvevőhely-kezelő
 • Hulladékgyűjtő
 • Hulladékosztályozómunkás
 • Hulladéktelep-kezelő
 • Hulladékválogató
 • Szelektív-hulladékgyűjtő
 • Szemételhelyezési térmester
 • Szeméttelep-rendező
 • Szennyvíz és hulladékkezelő
 • Településihulladék-kezelő