Hajószemélyzet, kormányos, matróz

FEOR-kód 8430-00

Bemutatás

Fedélzeti és más hasonló feladatokat végez hajókon és más vízi járműveken.

Jellemző tevékenységek

 • Figyelőszolgálatot végez nyílt vízen, kikötőbe érkezéskor és annak elhagyásakor, valamint más szűk vízi utakon.
 • Kezeli a kikötéshez használt köteleket, illetve az ezeket mozgató áttételi berendezéseket, csigákat.
 • Kezeli és karbantartja a hajó berendezéseit, a teheráru-emelőket, fedélzeti eszközöket, mentő- és tűzoltó készülékeket.
 • Kezeli a fedélzeti segédgépeket, szerkezeteket, hajózási eszközöket.
 • Vezeti a hajótest, a fedélzet, a felépítmények karbantartását, a hajógépházban lévő gépek, berendezések kezelése és karbantartását, javítását.
 • Jelzőberendezéseket, jelzőlámpákat, lobogókat alkalmaz.
 • Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközöket, felügyeli az utasok biztonságát.
 • Lemossa a fedélzetet, a rakodás követelményeinek megfelelően tisztántartja a rakodóteret.
 • Csomózza, toldja a köteleket és huzalokat, elrendezi, karikába rakja a köteleket, tömíti a réseket, elvégzi a köbözés (hitelesítés) ráfestését a szükséges felületekre, elhárítja a csörlőknél támadt zavarokat.
 • Rendbehozza, megjavítja a karfákat és a korlátokat.
 • Megállapítja és behatárolja a zavarokat a műszaki berendezéseken, a kisebb zavarokat fedélzeti eszközökkel megszünteti.
 • Részt vesz a hajó irányításában az utasítások alapján
 • Kormányozza a gép nélküli hajókat, uszályokat, ellenőrzi a berendezések működését, egyszemélyben vezeti a hajókat, uszályokat.
 • Kármentesen fuvarozza a szállítmányt, folyamatos ellenőrzést végez, közreműködik a rakodás folyamatában.
 • Irányítja a személyzet nélküli bárkákat.
 • Kormányozza az uszályt nehezen hajózható folyamszakaszokon, illetve kedvezőtlen időjárási körülmények között.
 • Adminisztratív teendőket lát el.
 • Részt vesz a rendkívüli események elhárításában.
 • Idegen nyelven is kommunikál a vízi közlekedés más résztvevőivel, az utasokkal.
 • Kapcsolatot tart a hajótulajdonos, a javító üzem és szerviz munkatársaival.
 • Számítástechnikai eszközöket, alap, illetve speciális programokat használ.
 • Kezeli a hajó készleteit.
 • Kezeli az úszólétesítmény okmányait.
 • Betartja a hatósági előírásokat, illetve ismerteti azokat a személyzettel
 • Folyamatosan képzi magát.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés nagy része a szabadban ugyanakkor körülhatárolt térben, mozgó járművön történik.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés nagy része a szabadban ugyanakkor körülhatárolt térben, mozgó járművön történik.

Pszichikai tényezők

 • A monotónia tűrés szükségessége és a bezártság pszichés terhelést jelent.
 • A változó feladatokhoz való alkalmazkodás, a szinte folyamatosan jellemző döntéskényszer és az ehhez kapcsolódó nagymértékű felelősségvállalás miatt nagy a nyomás a munkavállalókon.
 • A hajózás időtartama készenlétet tesz szükségessé.

Várható változások

 • Jellemző az olcsó munkaerő beáramlása.
 • A foglalkoztatottak számának emelkedését jelenti, hogy a hajózás fontos szerepet játszik a turizmusban, a szabadidő kulturált eltöltésében.
 • Egyre inkább előtérbe kerül a minőségi szolgáltatás.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 70%
Személyközpontú 30%
Önálló 90%
Csoportos 10%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Dereglyevezető
 • Fedélzet,- és gépmester
 • Fedélzeti matróz
 • Fedélzetmester
 • Gép nélküli hajó vezetője
 • Gépmester tengerjárón
 • Géptisztjelölt
 • Hajógépész
 • Hajógépkezelő
 • Hajókormányos
 • Hajóvezető
 • Hajózási géptiszt
 • I. géptiszt
 • II. géptiszt
 • Kishajóvezető
 • Kompkormányos
 • Kormányos matróz
 • Matróz belvízi hajón
 • Mentőhajó-vezető
 • Révész
 • Révkalauz
 • Segéd hajógépész
 • Teherszállító motorcsónak vezetője
 • Tengerihajó-kormányos
 • Uszálykormányos
 • Utasszállító motorcsónak vezetője
 • Vitorlamester
 • Vitorlás navigátor