Gépésztechnikus

FEOR-kód 3116-00

Bemutatás

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Jellemző tevékenységek

 • részt vesz a közlekedési eszközök (gépkocsi, autóbusz, vonat, hajó, repülőgép), az anyagmozgató gépek (lift, daru) a gyártási termelőeszközök (szerszámgépek, sajtológépek, hegesztő-berendezések), az épületgépészeti berendezések (fűtés, szellőzés, vízellátás), az elektromos energia termelésében alkalmazott berendezések, (kazánok, turbinák), valamint a vegyipari és mezőgazdasági géprendszerek tervezésében és gyártásában
 • kiválasztja a gyártáshoz szükséges megfelelő anyagokat
 • közreműködik a gyártáshoz szükséges magas szinten automatizált technológiát vagy gyártóberendezést kialakításában és beüzemelésében
 • közreműködik az előállított termékek értékesítésében
 • a berendezéseket, gyártmányokat rendszerbe illeszti, gondoskodik az üzemeltetésükről, karbantartásukról és javításukról
 • elvégzi vagy megszervezi az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetését és kivizsgálását
 • a technológiai folyamatot, szerelési munkálatokat irányítja, szervezi, abban közreműködik
 • meghatározza a rendelkezésre álló gépek, berendezések optimális elrendezését és rendszerbe illesztését
 • irányítja a kivitelezési munkálatokat
 • együttműködik mérnökökkel, más technikusokkal, szakmunkásokkal
 • közreműködik a telepítési, beüzemelési, működtetési és karbantartási előírások kialakításában
 • közreműködik a felszerelt üzem, berendezés vagy termék biztonságos üzemeltethetőségének ellenőrzésében
 • ellenőrző szabványok és eljárások kidolgozásában működik közre a gépek, szerszámok, motorok, ipari berendezések vagy rendszerek hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében
 • biztosítja a zavartalan alapanyag-ellátást és a gyártási feltételek folyamatos fenntartását
 • elvégzi az új termékek gyártásának figyelemmel kísérését és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzi illetve kiküszöböli
 • méréseket végez a gépek, rendszerek optimális működésének beállítása céljából
 • gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos műszaki segítségnyújtást végez
 • jelentéseket, költségbecsléseket, pályázatokat, árajánlatokat és tendereket állít össze (illetve közreműködik az összeállításukban), szerződéseket fogalmaz
 • új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint hidraulikus meghajtórendszerek összeállítását és helyszíni szerelését végzi
 • gondoskodik arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál vagy két műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Műhelyben és üzemben jellemző a zaj, por, szennyeződés.
 • Egyes gyártási fázisok magas hőmérsékleten történnek.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne egyrészt az üzem és a műhely, emellett a szervezési, tervezési feladatok és a dokumentáció irodában zajlik.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, gyártók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés többnyire normál vagy két műszakos munkarendben történik - igazodva a gyártás cikusához.
 • Az üzemi, műhelyi munkakörnyezetnek általában magas a zajszintje.
 • Az irodai munkakörnyezet a tervezés miatt általában világos, tágas.
 • Műhelyben és üzemben jellemző a zaj, por, szennyeződés.
 • Egyes gyártási fázisok magas hőmérsékleten történnek.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódhatnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a szakmunkások irányítása és az együttműködés stresszforrást jelenthet
 • gyors és/vagy monoton munkavégzés is jellemző lehet
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • Az informatika, számítástechnika gyors fejlődése megköveteli a tervezésben és a gyártásban is az új technológiák és szoftverek alkalmazását.
 • A hazai gazdaság többi ágazatához viszonyítva a külföldi tőke aránya a gép- és járműiparban a legmagasabb és a jövőben is ez az ágazati szektor lesz a tőkebeáramlás egyik legjelentősebb területe.
 • A gépésztechnikusok továbbra is fontos részét képezik a termelésnek, javításnak, de egyre inkább egy olyan vállalati törekvés mutatkozik meg, amely a gépésztechnikusok iránti keresletet középtávon csökkenteni fogja.
 • A hazai piacok beszűkölése miatt általában külföldre történik a tervezés, gyártás, ebből adódóan az idegen nyelv ismeret jelentősége felértékelődik.
 • Egyre inkább eltolódik a gépésztechnikus tevékenysége a menedzsment, értékesítés, marketing irányába, szükséges speciális kiegészítő ismeret a munkavállaláshoz.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Anyagmozgató építőgépész-technikus
 • Anyagmozgató gépészeti technikus
 • Bányagépész-technikus
 • Élelmiszer-ipari gépésztechnikus
 • Építész-, épületgépész technológus
 • Épületgépész-technikus
 • Erdészeti gépésztechnikus
 • Fejlesztő technikus, gépipar
 • Finommechanikai technikus
 • Gépésztechnikus
 • Gépipari automatizálási technikus
 • Gépipari mérnökasszisztens
 • Gépjármű technikus
 • Gépkenési technikus
 • Gépszerelő technikus
 • Gépszerkesztő technikus
 • Hatékonyságfejlesztési technikus, gépgyártás
 • Hőerő-gépészeti technikus
 • Hűtő és klíma technikus
 • Közlekedésgépész technikus
 • Mező- és erdőgazdasági gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus
 • Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus
 • Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
 • Műszerész gépésztechnikus
 • Repülőgép technikus
 • Repülőgépész-technikus
 • Szellőzéstechnikus
 • Szellőztetési technikus
 • Szerszám- és készülékszerkesztő technikus
 • Tervezési technikus, kohászat
 • Vegyipari gépésztechnikus