Finommechanikai műszerész

FEOR-kód 7420-00

Bemutatás

Mérő- és precíziós berendezéseket, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, szerel és javít.

Jellemző tevékenységek

 • Összeszereli tervrajzok alapján a műszerek részegységeit, a teljes műszereket.
 • Ellenőrzi, beméri, beállítja a kész műszereket, és/vagy azok részegységeit.
 • Üzembehelyezi az elkészült műszereket.
 • Ellenőrzi az előírt időszakokban a műszereket.
 • Felderíti a műszerek hibáit.
 • Kiküszöböli a hibákat.
 • Elkészíti a meghibásodott alkatrészeket, amik nem pótolhatók más forrásból.
 • Kézi és/vagy gépi forgácsolást végez.
 • Elvégzi a műszerek belső tisztítását.
 • Hitelelesítést végez a műszereken.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt munkahelyen, álló, részben ülő testhelyzetben végzett könnyű fizikai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt munkahelyen, álló, részben ülő testhelyzetben végzett könnyű fizikai munka.

Pszichikai tényezők

 • Lényeges mentális veszéllyel nem jár.
 • Fokozott monotónia tűrést igényel.

Várható változások

 • Az automatizálás minden gépipari-, feldolgozóipari, energetikai, szolgáltatóipari területen kiterjed.
 • A közeljövőben, 2015-ig 39%-os igénynövekedés várható.
 • Budapest, közép-dunántúl és Nyugat-Dunántúl jelenti a legnagyobb foglalkoztatási lehetőséget.
 • Egyre javulnak a munkakörülmények, jelentős részben tisztatéri munkavégzéssel kell számolni.
 • Folyamatos továbképzési igény van.
 • Az informatika fejlődése magával hozza a finommechanika fejlődését.
 • A mikromechanika is megjelenik a mindennapi gyakorlatban.
 • Javulnak az önfoglalkoztatás lehetőségei a szakmában.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Barométer-készítő
 • Csillagászatieszköz-műszerész
 • Fegyverműszerész
 • Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész
 • Geodéziai műszerész
 • Hajózásiműszer-készítő
 • Laboratóriumi műszerész
 • Mérő- és precíziósműszer-készítő
 • Meteorológiai műszerész
 • Műszerkalibráló
 • Optikai műszerész
 • Órás
 • Orvosi műszerész
 • Repülőgép-hajózó műszerész