Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

FEOR-kód 0210-00

Bemutatás

A Magyar Honvédség alakulatainál tiszthelyettesi állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai szakfeladatod hajt végre, ágazati alap- és szaktevékenységet végez, kiképzi beosztottait, alapfokú katonai vezetőhelyettesi feladatokat lát el, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
 • egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
 • 24 órás szolgálati feladatok ellátása;
 • a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
 • műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
 • a beosztott állomány kiképzése;
 • számítógépes nyilvántartások vezetése, elektronikus formátumú dokumentumok készítése;
 • a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközök kezelése, karbantartása;
 • a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályok betartásaa és betartatása;
 • felkészülés a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására,
 • kiképzési feladatainak végrehajtásaa, valamint a beosztott állomány kiképzésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
 • közösség építése és fejlesztése alegység szinten, konfliktusok és stresszhelyzetek kezelése, beosztottainak motiválása;
 • katonai személyek és szervezetek közötti, és polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végzése;
 • a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása;
 • az alegységparancsnok munkájának támogatáása a napi élet irányításában,
 • az alegységnél működő mentor, családtámogató és szakmai segítő programok felügyelete és segítése.

Keresés

Munkakörök

 • Honvéd tiszthelyettes I. (fegyvernemi és ágazati megjelölésével)
 • Honvéd tiszthelyettes II. (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel)
 • Honvéd zászlós (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel)
 • Kormányőr
 • Koronaőr