Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

FEOR-kód 0110-00

Bemutatás

A Magyar Honvédség állományában, tiszti beosztásban katonai alapfeladatokat lát el, ágazati alap- és szaktevékenységeket végez, irányítja és vezeti az alárendelt csapatokat a Magyar Honvédség feladatstruktúrája szerint, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
 • egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
 • 24 órás szolgálati feladatok ellátása;
 • a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
 • műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
 • részvétel a kiképzésen;
 • a beosztott állomány kiképzése;
 • a katonai jog és etika szabályainak betartása;
 • az írásbeli és szóbeli kommunikációban a NATO egyezményes jelölések és terminológia használata;
 • felkészülés a szövetségi feladatokból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására;
 • rendfokozatától és beosztásától függően az alárendelt alegység, egység, magasabbegység irányítása és vezetése;
 • fegyvernemi és szakági beosztásától függően a megkövetelt alap- és szakfeladatok elvégzése.

Keresés

Munkakörök

 • Honvédtiszt
 • Honvédtiszt (légierő)
 • Honvédtiszt (szárazföldi haderő)