Dohánygyártó gép kezelője

FEOR-kód 8112-00

Bemutatás

Beállítja, üzemelteti, felügyeli és kiszolgálja a cigaretta- és szivarféleségek, illetve a pipadohány előállítását végző automatizált gépi berendezéseket.

Jellemző tevékenységek

 • Előkészíti a dohányt kocsányozással, utólagos válogatással.
 • Elvégzi az előkészítés további műveleteit, a hűtést, fűtést, a fermentálást (erjesztést, füllesztést), illatosítást.
 • Feltölti a gépsort az alapanyagokkal.
 • Elvégzi a technológiai utasítások szerinti beállításokat.
 • Ellenőrzi a beállított mintát.
 • Korrigálja a technológiától való eltérést.
 • Beindítja a beállított és ellenőrzött gépet.
 • Biztosítja az anyagellátás folyamatosságát.
 • Ellenőrzi az anyagminőséget a technológiai utasításban meghatározott jellemzők szerint.
 • Tisztán tartja a gépet és a környezetét.
 • Jelzi azokat a vezérlési hibákat, amiket csak vezérléstechnikai szakember végezhet el.
 • Elvégzi a csomagolást a megrendelők igénye szerint.
 • Átadja a csomagolt terméket a készárú raktárnak.
 • Jelzi az alapanyag jellemzőinek eltérését a gyártáselőkészítőknek.
 • Jelzi a gép bármilyen meghibásodását, amit munkaköre szerint nem háríthat el.
 • Betartja a tűzvédelmi és a munkavédelmi szabályokat.
 • Anyagmozgatást végez az üzemen belül.
 • Együttműködik a minőségellenőrökkel, gépjavtókkal, munkahelyi vezetőkkel.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Zárt téri munka, tiszta környezetben.
 • Nagyfokú gépesítettség a jellemző.

Egészségügyi tényezők

 • Zárt téri munka, tiszta környezetben.
 • Nagyfokú gépesítettség a jellemző.

Pszichikai tényezők

 • Jelentős pszichikai hatással nem kell számolni.

Várható változások

 • A dohányzással kapcsolatos tiltó, szigorító és felvilágosító tevékenység nem hatott jelentősen a szakmára.
 • További szigorításokra kell számítani, de zek sem érintik lényegesen a szakember igényt.
 • A hazai dohánygyárak nagymértékben kerültek külföldi tulajdonba, ami viszont kismértékben, de csökkentette a szakma iránti keresletet.
 • A jelenleg is nagyfokú gépesítés és automatizálás fokozódik, amitovább javítja a munkakörülményeket.
 • A szűrők és egyéb védőberendezések alkalmazása ellenére sem lehet a közeljövőben kizárni az egészségkárosító hatásokat.
 • Egyre több dohányipari szakember fog kereskedelmi és logisztikai feladatokat megoldani.
 • A szakma társadalmi megbecsültsége az Európai Únió normáihoz való igazodás miatt nem növekszik.
 • A jövedéki termékek fokozódó adóterheket jelentenek a gyártóknak, ez jüvedelmi lehetőségeket korlátozza.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 50%
Csoportos 50%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Munkakörök

 • Cigarettagyártó
 • Cigarettagyártó gépmester
 • Cigarettakészítő
 • Dohány-előkészítő, -feldolgozó
 • Dohányfermentáló
 • Dohánygyári gépsorkezelő
 • Dohánygyári gyorsgőzfejlesztő-kezelő
 • Dohánygyári leszedő
 • Dohánygyártó
 • Dohányipari gép kezelője
 • Dohánylevél-simító (szivaranyag)
 • Dohányminősítő
 • Dohánypácoló, -illatosító
 • Dohányprésszekrény kezelője
 • Dohányvágógép-kezelő
 • Dohányválogató
 • Filtergyártó
 • Filtergyártó-gépkezelő
 • Keretberakó, dohánygyártás
 • Nikotingyártó
 • Pipadohány-keverő, -illatosító
 • Szivarbábkészítő (kézi)
 • Szivarfonó (kézi)
 • Szivargyűrűző
 • Szivarkészítő
 • Tubákkészítő