Üzemfenntartási foglalkozások

FEOR-kód 316

Foglalkozások

3161 - Munka- és termelésszervező

Megszervezi a dolgozók napi munkáját, termelési és szolgáltatási programokhoz megállapítja a szükséges feltételeket, meghatározza a munkafolyamatok sorrendjét, és műveleti utasításokat készít.

3162 - Energetikus

A termelési programokhoz és a működéshez szükséges energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat látja el, illetve az ehhez kapcsolódó munkatevékenységeket irányítja.

3163 - Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

A munkavédelmi és munka-(üzem) biztonsági követelményeket betartatja, részt vesz az ezek megvalósítását szolgáló szervezési, intézkedési tervek kidolgozásában és végrehajtásában, együttműködik a munkáltatón belüli szervezeti egységekkel, szakhatóságokkal és más külső szervek képviselőivel.

Keresés