Temetkezési foglalkozású

FEOR-kód 5293-00

Bemutatás

Temetkezéssel kapcsolatos feladatokat végez.

Jellemző tevékenységek

 • Fogadja a megrendelőt és kikérdezi.
 • Tájékoztat a szolgáltatásokról, ajánlatot tesz a feliratozásra, a kellékekre.
 • Egyeztet a sírhelyről és az időpontról.
 • Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal.
 • Átveszi a szükséges iratokat, elvégzi az adminisztrációt, számlát készít.
 • Tájékozódik az elhunytról.
 • Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét, koordinálja a közreműködők munkáját.
 • Gondoskodik a halott szállításáról, biztosítja a tárolást, hűtést.
 • Biztosítja az állandó készenlétet, a szállítójárművet szállításra alkalmas állapotban tartja.
 • Betartja a halottszállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat.
 • Átveszi a ruhákat jegyzék szerint, mosdatja, borotválja és öltözteti a halottat, el készíti a temetésre, lezárja a koporsót.
 • Betartja a közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normákat, Ügyel a kegyeleti szabályokra.
 • Biztosítja az exhumálás feltételeit, azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat.
 • Meglévő sírhely esetén gondoskodik a sírkő bontásáról, kiássa a sírt.
 • Hamvasztásos temetés esetén ellenőrzi a hamvaszthatóság tényét, lebonyolítja a hamvasztást.
 • Biztosítja a búcsúztatás kellékeit, a ravatal eszközeinek működését.
 • Felépíti a ravatalt, elhelyezi a kellékeket, a koszorúkat.
 • Egyeztet a búcsúztatóval, felügyeli a temetést.
 • Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat.
 • Hamvakat szór, vagy gondoskodik a sirbahelyezésről.
 • Lebontja a ravatalt és gondoskodik a ravatalozó takarításáról.
 • Temetőgondnoki feladatokat lát el, üzemelteti, fenntartja a temetőt. Gondozza a sírokat.
 • A temetőről térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Váltakozó munkahelyen zárt térben, vagy a szabadban végzett, túlnyomó részben fizikai munka.

Egészségügyi tényezők

 • Váltakozó munkahelyen zárt térben, vagy a szabadban végzett, túlnyomó részben fizikai munka.

Pszichikai tényezők

 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság szükséges, mert a foglalkozás érzelmi megterhelést jelent.
 • Empátiával viselkedik a szolgáltatást igénybevevők élethelyzetéből adódó lelki terhei miatt.

Várható változások

 • A szolgáltatások kínálatával követni kell az igényeket.
 • Ehhez a temető technikai fejlesztése és a raktárkészlet megújítása elengedhetetlen.
 • Fontos a személyzet folyamatos felkészítése.
 • Akik ezt a szakmát szeretnék választani, azok nagy valószínűséggel el tudnak helyezkedni, mert elég nagy a fluktuáció.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Halottasházi munkás
 • Halottszállító
 • Krematóriumi munkás
 • Temetésrendező
 • Temetésszolgáltatási munkás
 • Temetkezési vállalkozó