Targoncavezető

FEOR-kód 8425-00

Bemutatás

Robbanómotoros vagy villanyüzemű targoncával teherszállítási és anyagmozgatási feladatokat lát el.

Jellemző tevékenységek

 • ellenőrzi a gép használhatóságát (pl. fék, emelőszerkezet, kerekek, a gép jelzőrendszere)
 • robbanómotoros targoncák hastnálata esetén biztosítja a gép üzemanyag feltöltését
 • hiba esetén az illetékesnek jelzi a problémát
 • szállító-, illetve emelővillás targoncát vezet, működtet
 • ellenőrzi a rakomány emelhetőségét
 • elvégzi a gép stabilizálását
 • próbaemelést végez
 • anyagot, rakományt mozgat
 • segíti a munkafeltételek biztosítását az alapanyagok és csomagoló eszközök helyszínre szállításával
 • tömeg- és darabárut, illetve anyagokat géppel emel
 • kijelölt útvonalon közlekedve a rendeltetési helyre szállítja a rakományt
 • az áruvédelmi jelek szerint elhelyezi a rakományt (pl.: polcra, állványra, teherautóra, stb.)
 • folyamatosan ellenőrzi a műszereket
 • karbantartást végez
 • vezeti az emelőgép naplót, kimutatást készít
 • betartja a targoncára vonatkozó speciális szabályokat, az előírt tűz-, baleset- és munkavédelmi, valamint a környezetvédelemi előírásokat
 • közúti közlekedés esetén a KRESZ szabályainak megfelelően közlekedik
 • betartja a technológiai és terhelhetőségi előírásokat
 • az előírásoknak megfelelő munkaruházatot visel


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés többnyire ülve történik, a gép típusától és a szállítmánytól függően sokszor zajos és erősen rázkódó környezetben.
 • Közepesen nehéz fizikai munka.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés többnyire ülve történik, a gép típusától és a szállítmánytól függően sokszor zajos és erősen rázkódó környezetben.
 • Közepesen nehéz fizikai munka.

Pszichikai tényezők

 • kötött munkaritmushoz és munkarendhez való alkalmazkodás szükséges, mivel a munkaidő a foglalkoztató munkarendjéhez igazodik
 • gyakran lehet szükség a változó időjárási körülményekhez és a munkahelyi környezethez való alkalmazkodásra
 • az irányítás elfogadása, a higgadtság és a munkatársakkal szembeni tolerancia alapkövetelmény a balesetmentes munkavégzés érdekében
 • a targonca kezelése nagy pontosságot igényel, amihez fokozott, tartós figyelemösszpontosítás és figyelemmegosztás szükséges
 • összehangolt munkavégzés szükséges az anyagmozgatás és raktározás során
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú felelősségvállalást és odafigyelést kíván

Várható változások

 • A környezetvédelmi előírások szigorodásával párhuzamosan előtérbe kerül a villanymotorok, az alternatív üzemanyagok és a távvezérlésű gépek használata.
 • A raktározási feladatok( adatbázis) ellátása egyre inkább számítógépen történik, növekszik a számítógépvezérlés jelentősége az információ-áramlás területén is.
 • A jövőben várhatóan elterjednek a számítógépvezérlésű komissiózó (egységrakományokat készítő) gépek.
 • A technikai fejlesztések révén a környezetkímélő és hosszabb élettartamú akkumulátorok alkalmazása válik elterjedtté.
 • A munkavállalók között egyre növekszik a nők aránya ezen a munkaterületen.
 • Az Európai Uniós csatlakozás kapcsán nőtt a közúti szállítás jelentősége, ezáltal a folyamatos szakmai fejlődés és a legalább alapszintű idegennyelv ismeret fontossága is növekszik.
 • Egyre inkább szükség lesz az elektromotorok jobb ismeretére, és a számítástechnikai ismeretek fejlesztésére.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Homloktargonca-vezető
 • Komissiózó targonca vezetője
 • Oldalemelő targonca vezetője
 • Tolóoszlopos targonca vezetője
 • Tolóvillás targonca vezetője