Szociálpolitikus

FEOR-kód 2311-00

Bemutatás

Megtervezi, megszervezi a szociális alapok elosztását, és a szociális szolgáltatást végző intézményekben felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. Szerepet vállal a szociálpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok elkészítésében.

Jellemző tevékenységek

 • a hátrányos helyzetű csoportok esetében a szociális jelenségeket vizsgálja a megfigyelés és az interjú módszerével
 • helyi vagy társadalmi szinten adatokat gyűjt a szociális szükségletek és problémák megismerése érdekében
 • különböző intézményekben közreműködik a juttatások, segélyek, és kedvezmények javaslatában és elbírálásában
 • javaslatokat tesz szociális intézmények létesítésére, valamint megszervezi és működteti azokat
 • szakterületéhez kapcsolódó kutatómunkát végez és szakértői tanulmányokat készít
 • tudományos cikkeket és beszámolókat ír
 • statisztikai feldolgozást végez, együtthatókat és más mutatókat számol ki


Körülmények

Munkakörnyezet

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között

Egészségügyi tényezők

 • zárt helyiségben, megfelelő légkörű irodában dolgozik
 • a felméréseket kint a terepen végzi, különböző szociális és lakhatási körülmények között

Pszichikai tényezők

 • pszichés és érzelmi megterhelés

Várható változások

 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése az elemzések, összefüggések megállapításának a területén.
 • Az on-line vitafórumok és felmérések elterjedése várható.
 • A gazdasági válság, civilizációs ártalom okozta szociálpolitikai, társadalmi problémák köre bővül.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 80%
Csoportos 20%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Szociálpolitikai tanácsadó