Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője

FEOR-kód 1412-00

Bemutatás

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet humánpolitikai tevékenységét, személyzeti munkáját.

Jellemző tevékenységek

 • az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása;
 • programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra;
 • tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére;
 • részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben;
 • munka- és egészségvédelmi programok felügyelete;
 • a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása;
 • szervezeti egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
 • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 • képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerő-közvetítő irodákkal, munkaerő-kölcsönző irodákkal, képző és átképző intézményekkel);
 • költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása;
 • vezetői információs rendszerek fejlesztésének és megvalósításának felügyelete;
 • a munkavállalók jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Foglalkoztatási osztályvezető
 • Humán erőforrás fejlesztési igazgató
 • Humán erőforrás fejlesztési osztályvezető
 • Humán erőforrás gazdálkodási igazgató
 • Humán erőforrás tervezési és gazdálkodási osztályvezető
 • Humán erőforrás vezérigazgató-helyettes
 • Humánpolitikai egység vezetője
 • Humánpolitikai osztály vezetője
 • Munkaerőpiaci igazgató
 • Munkaügyi osztály vezetője
 • Munkaügyi vezető
 • Oktatás-fejlesztési és koordinációs osztályvezető
 • Oktatási osztály vezetője
 • Személyzeti és munkaügyi főosztály vezetője
 • Személyzeti felügyelő
 • Személyzeti igazgató
 • Személyzeti osztályvezető
 • Személyzeti vezető