Növényorvos (növényvédelmi szakértő)

FEOR-kód 2242-00

Bemutatás

Növénybetegségségeket, rendellenességeket megállapít, megelőz és kezel. Környezetkímélő növényvédelmi technológiákat kutat, folytat, és a gyakorlatban bevezet, melyek során biztosítja az élelmiszerbiztonsági és nyomonkövethetőségi kritériumokat.

Jellemző tevékenységek

 • ellátja a mezőgazdasági üzemek, termelő- és értékesítő szövetkezetek növényorvosi-növényvédelmi feladatait
 • megtervezi a gyakorlati növényvédelmi munkálatokat
 • szervezi és irányítja a gyakorlati növényvédelmi munkálatokat
 • ellátja a szakhatóságok növényvédelmi feladatait
 • növényvédelmi szaktanácsadói és szolgáltatói tevékenységet végez
 • ellátja a szakmai információs hálózatok és szolgáltatói vállalkozások növényorvosi-növényvédelmi feladatait
 • a növényvédelem-tudomány területén oktató, kutató tevékenységet végez
 • közreműködik a növényvédelmi munkák végrehajtásában
 • a magas biológiai értékű, versenyképes mezőgazdasági termékek előállítása érdekében a tanúsító védjegyek (integrált és ökológiai), és a földrajzi árujelzők (oltalom alatt álló eredet megjelölés, oltalom alatt álló földrajzi jelzés) növényvédelmi-növényegészségügyi feladatait látja el
 • laboratóriumi vizsgálatokat végez
 • kapcsolatot tart szakhatóságokkal, szükség esetén közreműködik engedélyek beszerzésében
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó jogszabályi, szabványügyi változásokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda vagy laboratórium, emellett gyakori a szabadban végzett tevékenység.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, beszállítók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • A külső munkálatok általában kora tavasztól késő őszig zajlanak.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A belső - főként a laboratóriumi - munkakörnyezet általában tiszta, olykor steril.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés helyszíne elsődlegesen az iroda vagy laboratórium, emellett gyakori a szabadban végzett tevékenység.
 • A partnerekkel - megbízók, megrendelők, beszállítók - történő tárgyalások alkalmanként irodán kívül zajlanak.
 • A munkahét általában 5 napból áll.
 • A munkavégzés leggyakrabban normál munkarendben történik.
 • Külső helyszínen az időjárási viszonyokhoz kell alkalmazkodni.
 • A külső munkálatok általában kora tavasztól késő őszig zajlanak.
 • Munkaruha vagy védőruha - az aktuális munkatevékenységhez igazodva - használata jellemző.
 • A belső - főként a laboratóriumi - munkakörnyezet általában tiszta, olykor steril.

Pszichikai tényezők

 • nagy odafigyeléssel, pontosan, precízen kell végezni a munkát
 • a munka során adódnak váratlan helyzetek, problémák, amelyeket azonnal meg kell oldani
 • a technikusok, szakmunkások irányítása, illetve a folyamatos verbális kommunikáció stresszforrást jelenthet
 • fontos a jó megfigyelő és gyors helyzetfelismerő képesség
 • az előírásoknak megfelelően, fegyelezetten, felelősségteljesen kell dolgozni

Várható változások

 • Az EU-konform követelmény- és ellenőrzésrendszerhez alkalmazkodva kell végezni a munkát.
 • Egyre jobban előtérbe kerül a környezettudatosság és az öko-, biogazdálkodás.
 • A mezőgazdaság jelentősége a nemzetgazdaságon belül kis arányú.
 • Évről-évre jelennek meg olyan új tápanyag-utánpótló, növény kondícionáló és védekező anyagok, melyek segítik az eredményesebb termelést.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 80%
Személyközpontú 20%
Önálló 70%
Csoportos 30%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Növényorvos-biológus
 • Növényvédelmi szakértő
 • Növényvédelmi szakmérnök