Kohó- és anyagmérnök

FEOR-kód 2112-00

Bemutatás

Ércekből vas és egyéb fémek előállításával, dúsításával, finomításával, fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával foglalkozik, kutatásokat folytat, gépeket tervez, eljárásokat dolgoz ki, szervezi és összehangolja a technológiai folyamatokban résztvevők tevékenységét, biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit, az anyagok szerkezetét, tulajdonságait vizsgálja, szervezi és irányítja az anyag előállításának technológiai folyamatait.

Jellemző tevékenységek

 • Meghatározza a nagyolvasztóba kerülő anyagok mennyiségét.
 • Meghatározza a technológiai hőmérsékleteket.
 • Előírja az ötvözés és hőkezelés módját.
 • Elkészíti az öntvények és öntőminták rajzait.
 • Elkészíti a selejtanalízist laoreredmények alapján.
 • Összehangolja a technikusok munkáját.
 • Elemezi a gyártási költségeket.
 • Tervezi az ipari létesítményeket.
 • Tanulmányozza a tűzi és nedves eljárásokat.
 • Kifejlszti az új termékek összetételét és gyártását.
 • Tervezi és ellenőrzi a biztonsági berendezéseket.
 • Együttműködik a társ és a kiszolgáló területek mérnökeivel.


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Nagyon meleg
 • Zaj és/vagy vibráció

Egészségügyi tényezők

 • Nagyon meleg
 • Zaj és/vagy vibráció

Várható változások

 • A gazdasági válságot követően a fejlődés alapfeltétele a kohászat fejlesztése.
 • A kisebb üzemek a nyers és félkésztermék helyett egyre több készterméket fognak előállítani
 • A közeljövőben várható a hazai kohászati üzemek részbeni újra indítása
 • A munkakörülmények javulnak
 • A tervező és irányító munka jórészt rekonstrukcióra fog irányulni
 • Szaporodnak a környezetvédelmi jellgű feladatok
 • Az anyagmérnöki tevékenységek elemek nyernek teret.
 • A minőségbiztosítási feladatok is kiterjednek.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Önálló 80%
Csoportos 20%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Anyagmérnök, kohászat
 • Ércpróbavegyész-mérnök
 • Fémkitermelő kohómérnök
 • Folyamatmérnök, kohászat
 • Hatékonyságfejlesztési mérnök, kohászat
 • Kohászati technológiai mérnök
 • Kutatómérnök, kohászat
 • Metallurgiai szakmérnök
 • Öntödei kohómérnök
 • Radioaktívanyag kohómérnök
 • Termelési mérnök, kohászat