Fitnesz- és rekreációs programok irányítója

FEOR-kód 3722-00

Bemutatás

Vezeti, irányítja és oktatja a csapatokat és egyéneket szabadidős, fitnesz-, rekreációs és hasonló tevékenységek végzésére.

Jellemző tevékenységek

 • tájékozódik környezetének egyéni és kollektív rekreációs igényeiről, sporttevékenységekkel kapcsolatos motiváltságáról
 • felméri ügyfelei képességeit, aktuális teljesítményét, erőnlétét, motiváltságát, céljait
 • az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével mozgásformákat, sport- és szabadidős tevékenységeket ajánl
 • a kitűzött céloknak és az egyéni- és csoportjellemzőknek megfelelő edzéstervet, munkatervet készít
 • biztosítja az ezés, a sporttevékenység szakmai, tárgyi feltételeit
 • egyéni vagy kollektív edzéseket, életminőseg-javító foglalkozásokat vezet
 • útmutatást ad a berendezések használatához
 • testmozgásokat, fitneszrutinokban és szabadidős tevékenységekben használt koncepciókat és készségeket mutat be és tanít
 • figyeli a mozgásos tevékenységeket biztonsági szempontok szerint
 • helyes testtartás, mozgás, táplálkozás alkalmazására motivál
 • értékeli az ügyfelek erőnlétét, fejlődését, teljesítményét
 • aktív kikapcsolódást célzó programokat, szabadidős, fitnesz- és rekreációs teékenységet szervez és vezet
 • sport és egészségmegőrző táborokat, családi sportrendezvényeket szervez rekreációs célból
 • közreműködik az egészséges életmód szemléletének kialakításában
 • népszerűsíti a rendszeres testedzést és sportolást
 • részt vesz az egészséges táplálkozás népszerűsítésében, annak lehetőségét munkakörnyezetében megteremti
 • felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve kivédésüket
 • szükség esetén segítséget, elsősegélyt nyújt
 • biztonsági eljárásokat és előírásokat ismertet és betartat
 • szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken vesz részt, szakmai kapcsolatokat tart


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportklubok, fitnesz- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (késő délutáni, esti, hétvégi munka).
 • Az edzőtermek jellemzően légkondícionáltak, de előfordulhat a zárt, meleg, párás légtérben végzett tevékenység, illetve akár uszodai környezet is.

Egészségügyi tényezők

 • Külső és belső helyszíneken egyaránt dolgozhatnak (sportklubok, fitnesz- és edzőtermek, uszodák területén, stb.).
 • A munkához hozzátartozik az átlagtól eltérő munkaidő-beosztás (késő délutáni, esti, hétvégi munka).
 • Az edzőtermek jellemzően légkondícionáltak, de előfordulhat a zárt, meleg, párás légtérben végzett tevékenység, illetve akár uszodai környezet is.

Pszichikai tényezők

 • balesetek, sérülések adódhatnak, ami feszültséggel, stresszhatással jár
 • mások tevékenységének határozott, céltudatos irányítása szükséges
 • az adott mozdulatsorok gyakori ismétlése nagyon jó monotóniatűrést igényel
 • hibája esetén esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami felelősségvállalást és odafigyelést kíván

Várható változások

 • A szakma alakulását erősen befolyásolja a gazdaság alakulása, ami az emberek életminőségének pozitív vagy negatív változásában is érzékelhető, ezáltal növekszik vagy csökken az egészséges életmód felé .
 • Az idegenforgalom, és turizmus területén nő a kereslet a sporttevékenységek szervezői, illetve a wellness, fitness, rekreációs területen képzett szakemberek iránt.
 • Egyre emelkedik a soprtlétesítmények, fitnesz centrumok, klubok száma, ezáltal növekszik az igény az oktatói, szervezői tevékenység iránt.
 • Az egészséges életmód szemléletének kialakítása, a rendszeres testmozgás és sport remélhetőleg egyre népszerűbbé válik a jövőben.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 20%
Személyközpontú 80%
Önálló 10%
Csoportos 90%
Irányító 90%
Végrehajtó 10%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Aerobic oktató
 • Búvároktató
 • Fitness-wellness asszisztens
 • Fitnesz edző
 • Fitnesz oktató
 • Golfoktató
 • Harcművészet oktató
 • Könnyűbúvár oktató
 • Úszásoktató
 • Vízisíoktató