Építőipari szakmai irányító, felügyelő

FEOR-kód 3213-00

Bemutatás

Irányítja, összehangolja, felügyeli, ellenőrzi a különböző épületek és építmények (utak, hidak, gátak, stb.) építésével, működtetésével, fenntartásával, felújításával kapcsolatos tevékenységeket.

Jellemző tevékenységek

 • ellenőrzi, irányítja a kivitelezési folyamatot
 • költségvetési tervet készít, illetve ellenőrzi a megvalósulást
 • műszaki és pénzügyi ütemtervet készít és aktualizál
 • biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges anyagi és emberi erőforrásokat
 • egyeztet a tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal
 • adminisztrációs és a kivitelezés lezárásával kapcsolatos feladatokat végez
 • minőségellenőrzési és környezetvédelmi tervet és dokumentációt készít
 • a teljesítést igazolja vagy igazoltatja
 • betartja és betartatja a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat
 • beszámolást végez a felsőbb vezetőnek
 • a cég vezetőinek utasításai szerint jár el
 • sokszor beszél telefonon vagy személyesen például ügyfelekkel, megrendelőkkel
 • statisztikai jelentések, beszámolók, szakmai anyagok összeállításában működik közre
 • határidőket tart nyilván, figyeli azok betartását
 • gondoskodik a technikai berendezések beszerzéséről és zavartalan műköéséről
 • értekezletet tart a hozzá tartozó munkatársak számára
 • részt vesz a vezetőségi értekezleteken
 • szükség szerint végez adminisztratív, ügyviteli feladatokat


Körülmények

Munkakörnyezet

 • A munkavégzés döntően irodában és az építési helyszínen zajlik.
 • A munkahét heti 5 napos, de előfordul folyamatos intenzív munkavégzés.
 • A munkavégzés során váltakozik az íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység, a gépjárművezetés és a helyszíni ellenőrzési munka.
 • Változó helyszínen, zárt térben és szabadban is folyik a munkavégzés.
 • A munkaidő eltér a szokásos napi 8 órás munkarendtől, többnyire a túlóra a jellemző.
 • Szükség szerint a különböző beszállítók telephelyeit is kell látogatnia.

Egészségügyi tényezők

 • A munkavégzés döntően irodában és az építési helyszínen zajlik.
 • A munkahét heti 5 napos, de előfordul folyamatos intenzív munkavégzés.
 • A munkavégzés során váltakozik az íróasztal és számítógép mellett végzett tevékenység, a gépjárművezetés és a helyszíni ellenőrzési munka.
 • Változó helyszínen, zárt térben és szabadban is folyik a munkavégzés.
 • A munkaidő eltér a szokásos napi 8 órás munkarendtől, többnyire a túlóra a jellemző.
 • Szükség szerint a különböző beszállítók telephelyeit is kell látogatnia.

Pszichikai tényezők

 • a dolgozókkal való együttműködés elengedhetetlen
 • konfliktushelyzetek, stresszhelyzetek adódhatnak
 • nagy felelősséggel jár a munka

Várható változások

 • Az építőipar gazdasági szerepvállalását kedvezőtlenül befolyásolja a pénzügyi válság.
 • A kisebb méretű szervezetek komplex tudással rendelkező munkatársakat foglalkoztatnak.
 • Minden kivitelezéssel is foglalkozó építőipari vállalkozásnak szüksége van építőipari szakmai irányítóra.
 • A Magyarországon megszerzett munkatapasztalat jól konvertálható az Európai Unión belül más országban is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 60%
Személyközpontú 40%
Önálló 60%
Csoportos 40%
Irányító 0%
Végrehajtó 100%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Építési felügyelő
 • Építőipari műszakvezető
 • Felelős műszaki vezető, építőipar