Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

FEOR-kód 2410-00

Bemutatás

Egyetemen vagy főiskolán tanít, tudományos kutatómunkát végez, tanulmányokat publikál.

Jellemző tevékenységek

 • előadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, valamint speciálkollégiumok vezetése;
 • felvételi vizsgák, szigorlatok, kollokviumok és államvizsgák előkészítése és vezetése;
 • a tananyag folyamatos korszerűsítése;
 • a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének beosztottjainak és a doktorjelöltek kutatómunkájának irányítása;
 • oktatási anyagok, jegyzetek, tankönyvek készítése;
 • szakterületén alap- és alkalmazott kutatómunka végzése;
 • az eredmények hazai és külföldi publikálása, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon;
 • szakterületén kapcsolat tartása a hazai és külföldi felsőoktatási, kutatási intézményekkel;
 • szakterületén kapcsolattartás a kutatási eredményeket alkalmazó intézményekkel, vállalkozásokkal.

Keresés

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Egyetemi oktató
 • Egyetemi tanár
 • Egyetemi/főiskolai adjunktus
 • Egyetemi/főiskolai docens
 • Egyetemi/főiskolai tanársegéd
 • Főiskolai oktató