Állatorvosi asszisztens

FEOR-kód 3341-00

Bemutatás

Az állatorvos irányításával segédkezik annak munkájában, ápolja a beteg állatokat, közreműködik a mesterséges megtermékenyítéseknél és elvégzi a szakterületén jelentkező adminisztratív jellegű feladatokat, vezeti az ezekkel kapcsolatos bizonylatokat, feljegyzéseket.

Jellemző tevékenységek

 • részt vesz a technológiai feladatok ellátásában pl.: fertőtlenítés, állatjelölés, ivartalanítás, szarvtalanítás, malacfogazás
 • gondoskodik az állatvédelmi és állathigiéniai elvárások teljesüléséről
 • megfigyeli az állatállományt és jelzi az észlelt rendellenességet az állatorvosnak
 • utasítás szerint elvégzi az egyes tömeges kezeléseket, illetve az egyszerűbb betegségek kezelését
 • részt vesz a terápiás beavatkozásokban és segédkezik a kisállat gyógyászatban
 • a szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok során azonosítja az állatot
 • a vizsgálatra vagy kezelésre előkészíti az állatot, pl.: a vizsgálati terület feltárásához balesetmentesen rögzíti
 • előkészíti az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, az elhullott állatok boncolásánál használt műszereket, eszközöket és anyagokat (pl.: sterilezést végez)
 • közreműködik az állatok kezelésénél, a sebészeti beavatkozásoknál, boncolásoknál (rögzítés, szőrtelenítés, fertőtlenítés)
 • műtétek során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre
 • mintavételezések, vérvétel során segítséget nyújt a lebonyolításban, illetve meghatározott szűrővizsgálatokat önállóan végez
 • az orvos utasításainak megfelelően kezeli, gondozza és gyógyszerezi az állatokat
 • ellenőrzi, figyelemmel kíséri a rábízott állatok viselkedését, egészségi állapotát, életjelenségeit
 • részt vesz a szaporodásbiológiai beavatkozásokban, a vemhesség vizsgálatokban
 • nagyüzemekben a szövődménymentes elletéseket önállóan levezeti, vagy előkészítést követően segíti az állatorvos munkáját, a megfelelő eszközök biztosításával
 • irányítással hatósági élelmiszerhigiéniai, határállomási és járványvédelmi részfeladatokat végez
 • szükség szerint elkülöníti a beteg állatokat, az elhullott állatok eltávolítását irányítja
 • gondoskodik a beavatkozások, kezelések során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról, a vizsgáló helyiség és az eszközök tisztán tartásáról
 • adatnyilvántartást készít, adminisztrál (pl.: gyógyszerfelhasználást)


Körülmények

Munkakörnyezet

 • Sok helyváltoztatással járó tevékenység (pl. távol eső tanyákat kell felkeresni, rossz út- vagy időjárási viszonyok között).
 • Gyakran a szabadban, az időjárás viszontagságainak kitéve, illetve kevéssé higiénikus környezetben kell dolgozni.
 • A különféle szagok, mint pl. az állatok természetes vagy betegségszaga, az állati anyagcseretermékek vagy hullák szaga igen kellemetlen lehet.
 • Általában szabálytalan munkaidő beosztásban, sokszor szinte folyamatos szolgálatot teljesítve dolgoznak (pl. az ellések többsége éjszaka történik).

Egészségügyi tényezők

 • Sok helyváltoztatással járó tevékenység (pl. távol eső tanyákat kell felkeresni, rossz út- vagy időjárási viszonyok között).
 • Gyakran a szabadban, az időjárás viszontagságainak kitéve, illetve kevéssé higiénikus környezetben kell dolgozni.
 • A különféle szagok, mint pl. az állatok természetes vagy betegségszaga, az állati anyagcseretermékek vagy hullák szaga igen kellemetlen lehet.
 • Általában szabálytalan munkaidő beosztásban, sokszor szinte folyamatos szolgálatot teljesítve dolgoznak (pl. az ellések többsége éjszaka történik).

Pszichikai tényezők

 • az együttműködést igénylő helyzetek jellemzőek (gazdákkal, gondozókkal)
 • fontos a hiteles, nyugodt és határozott fellépés
 • megfelelő körültekintéssel, előrelátással tervezett munka
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
 • a balesetveszélyes, vagy gyors döntést igénylő szituációk jelentős stresszel járnak
 • nem előnyös a túlzott lelki érzékenység például az állatok elaltatása, műtétek, vagy járványok idején
 • az állatgondozáshoz nagy türelem és gondosság szükséges

Várható változások

 • Az uniós elvárásoknak megfelelően a jövőben nagyobb hangsúly helyeződik a járványok elleni küzdelemre, az élelmiszerbiztonsági előírások betartatására, valamint a járványok megelőzésére.
 • A nagyüzemi állattartó telepeken a feladatok, munkakörök bővülése várható, a kisüzemi, kistermelői állattartás azonban a haszonállatok számának csökkenésével szűkül.
 • Az adminisztrációs terhek folyamatosan nőnek.
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi, állatvédelmi, állategészségügyi előírások.
 • A technikai fejlődés és a specializálódás fokozódása maga után vonja a szakmai színvonal emelkedését, a magasabb szintű ismeretek elsajátításának igényét.
 • Fokozatosan alapkövetelménnyé válik a számítástechnika felhasználói szintű ismerete, és az idegennyelv ismeret ezen a szakterületen is.

Keresés

Szükséges képességek

Manuális képesség
Matematikai képesség
Térbeli tájékozódás
Figyelem koncentráció
Problémamegoldás
Kreativitás
Stressz tolerancia
Alkalmazkodóképesség
Pontosság, precizitás
Szervezőkészség
Önállóság
Együttműködőképesség
Empátia
Felelősségvállalás
Kommunikációs készség

Jellemző munkamód

Tárgyias 50%
Személyközpontú 50%
Önálló 30%
Csoportos 70%
Irányító 20%
Végrehajtó 80%

Hasonló foglalkozások

Munkakörök

 • Állategészségőr
 • Állat-egészségügyi asszisztens
 • Állat-egészségügyi szaktechnikus
 • Állat-egészségügyi technikus
 • Állatklinikai asszisztens
 • Állatkórházi ápoló
 • Állatorvosi szaksegéd (felcser)
 • Betegállat-gondozó
 • Boncolási asszisztens (állatorvosi)
 • Egészségügyi állatgondozó
 • Felcser (állatorvosi)
 • Gyógyszeres állatgondozó
 • Inszeminátor
 • Kutyapszichológus
 • Mesterséges megtermékenyítő (állatorvosi)
 • Ondóvevő (állatorvosi)
 • Sterilizációs asszisztens (állatorvosi)